/assets/img/slider/_default.jpg

Producent okien i drzwi

Fasady

2015-10::1444300843-ponzio1.png

PF 152

System konstrukcji słupowo-ryglowych przeznaczony do wykonywania ścian osłonowych, zadaszeń, świetlików. Szerokość słupów i rygli wynosi 52mm, maskownic zewnętrznych 51mm. Przy zastosowaniu specjalnie zaprojektowanego termika, możliwe jest wykonanie ściany osłonowej z ramowym współczynnikiem przenikania ciepła Uf= 1,75 W/m2K.

Rozwiązania techniczne umożliwiają konstruowanie ścian prostych lub po łuku, przechodzenie kątów zewnętrznych i wewnętrznych oraz adaptację na ogrody zimowe. System przewiduje rozwiązania z podkonstrukcją stalową i drewnianą. W systemie jest możliwość zastosowania rozwiązań dla pasa nadprożowo-podokiennego sklasyfikowanego jako EI 60 oraz możliwość zastosowania rozwiązań dla ściany osłonowej w konfiguracji pełnej sklasyfikowanej jako EI 60.

  • szerokość słupa 52mm
  • szerokość listew maskujących 51mm
  • grubość wypełnienia 2-54mm
  • przekładka termiczna 24; 34 i 15mm